TaxOffice
- Λογιστικά
- Οργάνωση
- Ελεγχοι
- Κοστολόγηση
- Φοροτεχνικά
- Επίβλεψη Επιχ/σεων
- Μετασχημ. Επιχειρήσεων

Ειδικό καθεστώς αγροτών.

Ειδικό καθεστώς αγροτών  άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ  

Με την  ΠΟΛ.1010/16-01-2018 αναλύονται διατάξεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος , συγκεντρωτικά και περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα κάτωθι :

1.  Οι αγρότες-κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού, ( για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα )  οι οποίοι πωλούν αποκλειστικά και μόνο αγροτικά προϊόντα ιδίας παραγωγής (πλανόδια ή στάσιμα και όχι σε λαϊκές αγορές ) υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, αρκεί ο τζίρος να είναι κάτω των 15.000 € και οι επιδοτήσεις που έλαβαν, να είναι κάτω των 5.000 €.

    Κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού, οι οποίοι πωλούν αγροτικά προϊόντα, αλλά όχι δικής τους παραγωγής εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

2.  Οι αγρότες που το έτος 2016 έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 € και αφορούν το 2016, έστω και αν δεν πραγματοποιούν καμία παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς .

3.  Αγρότες που ασκούν και άλλη δραστηριότητα ( για την οποία τηρούν βιβλία ) εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Αν έχουν συνολικό τζίρο κάτω από 10.000 €, εντάσσονται στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων.

4.  Αλιείς – φυσικά πρόσωπα- συμπλοιοκτησίες ή κοινωνίες αστικού δικαίου του κατ’ αποκοπή καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον ασκούν και αγροτική δραστηριότητα, εντάσσονται υποχρεωτικά ( από 1.1.2017 ) στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

5. Αγρότες που εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς, λόγω υπέρβασης των 15.000 και 5.000 €, δεν υποχρεούνται να παραμείνουν στο καθεστώς αυτό για τρία (3) χρόνια, αλλά το καθεστώς κρίνεται για κάθε επόμενο φορολογικό έτος.

6. Υποχρεώσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος : οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή εντύπου Μ0 (άρθρο 36 παρ.8β, άρθρο 41 παραγρ. 12).

    Κατόπιν τούτου εφόσον οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, αλλά με την υποβολή της αίτησης (Μ0) εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών, και ως εκ τούτου οι εν λόγω αγρότες δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορούν να απενταχθούν από το ειδικό καθεστώς οποτεδήποτε (ανεξαρτήτως του εντύπου που χρησιμοποιείται προς το σκοπό αυτό) χωρίς την επιβολή προστίμου.

   Είναι αυτονόητο ότι για την απένταξη αυτή πρέπει ο αγρότης να μην έχει λάβει την κατ’ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητά την απένταξη.