TaxOffice
- Λογιστικά
- Οργάνωση
- Ελεγχοι
- Κοστολόγηση
- Φοροτεχνικά
- Επίβλεψη Επιχ/σεων
- Μετασχημ. Επιχειρήσεων

Ξεκαθαρίζουν τα πρόστιμα του ΚΦΔ.

( ΠΟΛ 1026/12.02.2018 )

Για παραβάσεις που διαπράττονται από 7.6.2017και εφεξής, ισχύουν τα κάτωθι:

 

••  Πρόστιμο 500 €  σε όσους τηρούν απλογραφικά  και 1000 € σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία, επιβάλλεται για μη έκδοση, ανακριβή έκδοση ή λήψη ανακριβών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανακριβών στοιχείων.

••  Πρόστιμο 500 €  σε όσους τηρούν απλογραφικά  και 1000 € σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία, επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων χωρίς συνοδευτικά παραστατικά στοιχεία διακίνησης.

Ως παράβαση μη ύπαρξης συνοδευτικού παραστατικού, θεωρείται και η μη αναγραφή στο στοιχείο διακίνησης, του συνόλου των διακινούμενων ειδών, καθώς και η μη αναγραφή της συνολικής ποσότητας για κάθε είδος.

••  Πρόστιμο 100 € για μη εξόφληση φορολογικού στοιχείου συνολικής αξίας άνω των 500 €, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ( κάρτες, τραπεζικά εμβάσματα  κλπ ).

 

   Για παραβάσεις που διαπιστώνονται από 1.1.2016και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης αυτών ( και για υποθέσεις που μέχρι 3.8.2016 δεν είχε εκδοθεί οριστική πράξη επιβολής προστίμου ), ισχύουν τα κάτωθι:

 

••  Πρόστιμο 5.000 € στον χρήστη ή κάτοχο ΦΗΜ, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία ΦΗΜ.

••  10.000 € στον μεταπωλητή ή τεχνικό υποστήριξης ΦΗΜ, για τις ίδιες παραβάσεις και

••  20.000 € στην εταιρία που πήρε έγκριση εμπορίας ΦΗΜ από την αρμόδια Επιτροπή, για τις ενλόγω παραβάσεις

••  500 € ανά φορολογικό έλεγχο – ανεξαρτήτως πλήθους παραβάσεων - για έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς ΦΗΜ, καθώς και για έκδοση από μη εγκεκριμένο ΦΗΜ.

••  500 € ανά φορολογικό έλεγχο - ανεξαρτήτως πλήθους παραβάσεων - για έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών, χωρίς εγκεκριμένο μηχανισμό σήμανσης.

•• 100 € για εκπρόθεσμη υποβολή ΜΥΦ εκάστου τριμήνου ( Η ΜΥΦ θεωρείται ότι υποβάλλεται κάθε τρίμηνο ).

•• 100 € για μη δήλωση ΦΗΜ

•• 100 €  για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα.

•• 2.500 € ανά φορολογικό έλεγχο, για μη διαφύλαξη χρησιμοποιηθέντων βιβλίων και στοιχείων, για όσο χρόνο προβλέπεται. Σημειώνεται ότι η μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητων βιβλίων και στοιχείων δεν είναι παράβαση.

Τονίζεται ότι κατά τη διακοπή των εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας (είτε πρόκειται για εμπρόθεσμη είτε για εκπρόθεσμη διακοπή) δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ. των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι για λοιπές περιπτώσεις παρατυπιών στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων(όπως η εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, η εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων, η μη καταχώρηση στα βιβλία στοιχείου ή στοιχείων, η μη παρακολούθηση της λογιστικής ή της φορολογικής βάσης κάποιου στοιχείου εσόδου, εξόδου, κλπ.), δεν θεμελιώνεται παράβαση και δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Το θέμα αυτό επίσης έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/2015.

•• Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για μη διαφύλαξη του βιβλιαρίου συντήρησης ΦΗΜ. Αλλά η μη προσκόμισή του, αν ζητηθεί στη Δ.Ο.Υ. τιμωρείται με 100, 250 ή 500 € ( ανάλογα με την κατηγορία λογιστικών βιβλίων ).

 

Πηγή : TAXLive.gr