TaxOffice
- Λογιστικά
- Οργάνωση
- Ελεγχοι
- Κοστολόγηση
- Φοροτεχνικά
- Επίβλεψη Επιχ/σεων
- Μετασχημ. Επιχειρήσεων

Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθού εργαζομένων.

Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων (ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016/07.12.2016 )

••  Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών που συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό των υπαλλήλων, δεν θεωρείται ότι υφίσταται δανειακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων.

•• Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών, που εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές των υπαλλήλων, υφίσταται δανειακή σχέση κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού).

•• Από τη διατύπωση του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση προκαταβολής μισθού, αυτή λογίζεται ως δάνειο και εξ αντιδιαστολής μόνο προκύπτει ότι προκαταβολές μισθών έως τρείς μήνες δεν θεωρούνται δάνεια.

 

•• Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν τα πραγματικά περιστατικά.

 

 

 

Πηγή: TAXLive.gr